خورشید شب

خورشید شب

هر انسانی به خاطر همه کارهای بدی که انجام نداده است درستکار است...

طبقه بندی موضوعی

ببخشید بابت تاخیر

بعضی نامه ها اینقد خوب و فوق العاده بودن که موندیم بین چندتاشون 

چون از همون اول قرار بر این بود یک نفر سیمرغ به خونه ببره(در واقع بفرستیم خونش) تصمیم گیری سخت شده

خدا بخواد به زودی نتیجه رو اعلام میکنیم

موافقین ۱۶ مخالفین ۱ ۹۶/۱۱/۲۳
مریــــ ـــــم