خورشیدِ شب

لبخند بزن فرزندم یا نیقو کن عامو :)

خورشیدِ شب

لبخند بزن فرزندم یا نیقو کن عامو :)

خورشیدِ شب

مامانم همیشه بهم میگه'مریم تو دیگه‌بزرگ شدی'
من یک مریم هستم که شدیدا در مقابل بزرگ شدن مقاومت میکنه!

طبقه بندی موضوعی

ببخشید بابت تاخیر

بعضی نامه ها اینقد خوب و فوق العاده بودن که موندیم بین چندتاشون 

چون از همون اول قرار بر این بود یک نفر سیمرغ به خونه ببره(در واقع بفرستیم خونش) تصمیم گیری سخت شده

خدا بخواد به زودی نتیجه رو اعلام میکنیم

۹۶/۱۱/۲۳
مریــــ ـــــم