خورشید شب

۱۲ مطلب با موضوع «زهره» ثبت شده است

امشب که اخرین شب قبل عروسیتِ دندونم به خاطر عصب کشی دیروز درد خفیف جانکاهی داره

غروب روز قبل عروسی رفیقت فقط یه بسته چیپس و یه بستنی بیسکوئیتی و صدای ابی میتونه غم‌اون همه خاطره ی رو دلتو بشوره و ببره

سوم راهنمایی که بودم 


دیشب زهره زنگ زد بهم گف امادشو بریم بیرون شام بخوریم

محرم دوساله پیش با زهره وایساده بودیم جلوی یه ایستگاه صلواتی