خورشید شب

۹ مطلب با موضوع «زهره» ثبت شده است


دیشب زهره زنگ زد بهم گف امادشو بریم بیرون شام بخوریم

محرم دوساله پیش با زهره وایساده بودیم جلوی یه ایستگاه صلواتی

دیروز زهره رو برای اخرین بار در زمان مجردیش دیدم.

منو زهره از اول دبستان باهم دوست بودیم

زهره عاشق شده و تصمیم به ازدواج گرفته

یا بهتره بگم تصمیم به ازدواج گرفت و بعد عاشق شد