خورشید شب

۱۳ مطلب با موضوع «مامان و بابا» ثبت شده است

_حاجی آباد ،حاجی آباد

پیاده با نیشخند روشو میگردونه

مامانم

شدت خونه تکونی مامان من از شدت طوفان متیو بیشتره

تنها حیوون خونگی که به طور انحصاری به من اختصاص پیدا میکرد 2 تا طوطی بودن.طوطی سبز یا ملنگو

بابای شمام دماغتونو جوری چپو راس میکنه و میکشتش که میخواد از جا کنده شه؟؟

اینکه مامان من از یکی خوشش میومدِ که همیشه کت شلواری بوده و مرموزانه دیدش میزده و اینکه بابامم یکیو میخواسته(که فکرمیکنم دیدشم میزده) خواهرم میگه خواستگاری هم رفته بودن اما مامانم همچین اعتقادی نداره،چیزیو عوض نمیکنه