خورشید شب

امشب تو مسجد یه خانومه ای به مامانم نشون دادم  میگم مامان این خانومه رو میبینی،یه پسر خوبی داره که نگو

از وقتی جواد کلیپ حک شدن یا حسین روی شله زرد نذری یکی از استان های ایرانو نشون مامانم داده

هر سال منتظره یا حسین حک شده ببینه بعد از برداشتن سر دیگ


دیشب یه موکب تو راهمون دیدیم


هفته دوم دانشگاه وجیهه عضو اکیپ ۵نفرمون شد

همینطور که تی شو گرفت اون ور تا رد شم 

دیروز تو صفحه وحید یامین پور یه کلیپ دیدم از یه خانم افغانی